Manuele lymfdrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen.
Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen, schadelijke stoffen (bijv. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bouw en afbraakstoffen) of van uitwisselen van gassen (zuurstof koolzuurgas).
Deze processen van het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lymfstelsel (lymfevaten en knopen) speelt samen met de bloedsomloop, een belangrijke rol bij het scheppen en het onderhouden van ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. het is vooral de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie van ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door een congenitale (aangeboren) problematiek, maar ook als gevolg van ongeval, ziekte (bijv. kanker) of stress.
In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden

In onze praktijk wordt Manuele Lymfdrainage gedaan volgens de methode Vodder. ( Vereniging manuele lymfdrainage ad modum Vodder, www.mldv.nl)

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige tractie uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, met gelijktijdig een aangepaste druk op de venen. De richting wordt bepaald door de stroomrichting in de venen en lymfevaten. Heel belangrijk daarbij is het ritme van de handgreep. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan het overtollig lichaamsvocht worden afgevoerd.

Na een periode van zwachtelen en manuele lymfedrainage volgt vaak het dragen van een steunkous.
Patiënten kunnen bij ons terecht voor het aanmeten van deze therapeutische (steun)kous.